Dataskydd- och cookiepolicy

Denna policy förklarar hur Kvarnfors Gård behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Kvarnfors Gård är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Kvarnfors Gård behandlar personuppgifter som fås från dig direkt eller indirekt vid kontakt, köp av tjänst eller webbplatsbesök. Uppgifterna som behandlas är vanligtvis person- och kontaktinformation såsom namn, e-post och telefonnummer. 

Andra uppgifter som kan behandlas är information om kundförhållandet och agerande med Kvarnfors Gård på webbplatsen. IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering kan också behandlas. Uppgifter om hur webbplatsen används samlas in genom cookies, se vår cookiepolicy för mera information.

Vad vi använder personuppgifterna till

Kvarnfors Gård behandlar personuppgifter för att upprätthålla kundförhållanden och tjänsteförhållanden, sköta kontakt till exempel vid förfrågningar, leverera tjänst och följa lagstiftning. Uppgifter behandlas även i marknadsförings-, försäljnings- och statistiksyfte, bland annat för att granska och utveckla verksamheten.

Alla personuppgifter som behandlas av Kvarnfors Gård följer något eller några av ovanstående syften. Behandlingen ska även ha rättslig grund, t.ex samtycke, avtal eller rättslig förpliktelse. Endast personuppgifter som behövs för ett syfte ska behandlas.

Vem vi delar personuppgifterna med

Kvarnfors Gård kan komma att dela personuppgifter med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att dina uppgifter hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer, underleverantörer och myndigheter. Uppgifterna säljs inte och delas inte heller utan grund.

Var vi behandlar personuppgifterna

Största delen av personuppgifterna som Kvarnfors Gård samlar in behandlas inom EU/EES. I vissa fall kan personuppgifter överföras och behandlas utanför EU/EES och då med leverantörer som är anslutna till Privacy Shield. Privacy Shield är en överenskommelse mellan amerikanska handelsministeriet och EU-kommissionen gällande skydd av personuppgifter. Skyddsnivån och kriterierna för Privacy Shield motsvarar GDPR.

Hur vi skyddar personuppgifterna

Kvarnfors Gård skyddar personuppgifter som behandlas, genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Exempelvis har endast behöriga tillgång till personuppgifterna och kryptering används vid behov. Skyddsnivån motsvaras av uppgifternas känslighet och behandlingens risk. 

Hur länge vi sparar personuppgifterna

Vi sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till personuppgifter som Kvarnfors Gård behandlar om dig och möjlighet att rätta till dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om uppgifterna inte längre behövs i det syfte de blev insamlade. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att uppgifter finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan uppgifterna begränsas så att de endast är tillgängliga för dessa ändamål. Om uppgifter behandlas med ditt samtycke som grund, har du rätt att återkalla samtycket. Du har även rätt att göra en anmälan till dataombudsmannen om du misstänker att en organisation eller person behandlar personuppgifter i strid med dataskyddsbestämmelserna. Se kontakt nedan för ärenden gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Kakor (Cookies)

En kaka är en textfil som skickas mellan webbläsare och webbserver. I filen sparas en liten mängd data t.ex. om vad du gör på webbplatsen. När du sedan besöker webbplatsen nästa gång kan webbläsaren komma ihåg vad du gjorde förra gången. Kakor är inte skadliga för din dator. Filerna är små och begränsade gällande hur mycket information som får sparas, således påverkar inte kakor datorns lagringsutrymme märkbart.

Varför vi använder kakor

Kvarnfors Gård använder sig av kakor för att erbjuda en bättre anpassad användarupplevelse genom identifiering av besökare och analys av trafik på webbplatsen. Kakorna lagrar inte personligt identifierbar information om besökaren som t.ex. namn eller e-post. 

Hur du kan kontrollera användningen av kakor

Du kan kontrollera kakor via webbläsarens inställningar. Att stänga av kakor rekommenderas inte eftersom att det försämrar användarupplevelsen på webbplatsen och kan göra att innehåll inte visas. Vill du ta bort kakor som har sparats på din dator kan du i din dators webbläsare radera kakor i inställningarna. Om du raderar kakor kommer webbplatser du besökt inte ihåg tidigare inställningar och innehållet anpassas inte för dig.

Kontakt

Frågor angående Kvarnfors Gård personuppgiftsbehandling riktas till:

Registeransvarige
Kvarnfors Gård

Telefon: +358 50 554 0200
E-post: erica@dahlblom.fi

Besöks- och postadress:
Österlandsvägen 152
65270 Närpes
Finland